Ing. Ildikó Bottlíková IBpreklady.sk

Úradné preklady maďarský jazyk – slovenský jazyk

Bežné preklady z/do maďarského/slovenského jazyka a z anglického do maďarského/slovenského jazyka

Lokalizácia, grafické spracovanie textu (DTP)

Novozámocká 586/74, 941 07 Veľký Kýr, okr. Nové Zámky

Tel.: +421 (0)905 068 703

ildiko.bottlikova@gmail.com